Τα τσιμεντοειδή προτείνονται για χρήση σε κάθε κατασκευή από υγιές σκυρόδεμα που πρέπει να στεγανοποιηθεί νέα ή παλαιά. Το Penetron® μπορεί να εφαρμοστεί είτε από την θετική είτε από την αρνητική πλευρά προσφέροντας την ίδια ακριβώς στεγανοποίηση και προστασία του σκυροδέματος σε:

 • Δάπεδα ή τοιχία σκυροδέματος υπογείων
 • Χώρους στάθμευσης
 • Μπαλκόνια- οροφές ή δάπεδα από σκυρόδεμα
 • Τούνελ και υπόγειες στοές
 • Κατασκευαστικούς αρμούς, θεμελιώσεις
 • Τοιχία αναχαίτισης υδάτων
 • Κολυμβητικές πισίνες
 • Εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού και αποβλήτων
 • Φράγματα
 • Δεξαμενές
 • Γέφυρες
Δωρεάν μελέτη στο χώρο σας