Στεγανοποίηση με ασφαλτόπανα

Στεγανοποίηση είναι ένας γενικός όρος που στις κατασκευές του χρησιμοποιούμε για να υποδηλώσουμε τη μεταχείριση των επιφανειών με κατάλληλα υλικά έτσι ώστε να μην είναι διαπερατές από το νερό.

Η στεγανωτική μεμβράνη οξειδωμένης ασφάλτου (ασφαλτόπανο) δοκιμασμένη επί σειρά δεκαετιών, έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητά της σε πολύ μεγάλο αριθμό έργων. Παράγεται από ειδικούς τύπους ασφάλτου οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε διαδικασία οξείδωσης.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
Η οξείδωση της ασφάλτου σε συνδυασμό με την προσθήκη ειδικών ενώσεων και πλαστικοποιητών, βελτιώνει την πλαστικότητά της, την αντοχή της σε γήρανση και θερμική καταπόνηση και την καθιστούν εξαιρετικά αποτελεσματική για χρήση σε διάφορες εφαρμογές στεγάνωσης, όπως:

  • Επίπεδων και κεκλιμένων δωμάτων.
  • Μεταλλικών στεγών.
  • Επισκευές στεγάνωσης.
  • Υπογείων κατασκευών και θεμελιώσεων.
  • Γεφυρών και καταστρωμάτων parking.
  • Δεξαμενών και καναλιών.
  • Φράγμα υδρατμών.

Δωρεάν μελέτη στο χώρο σας.

Related projects