Τσιμεντοειδή

Είναι ενισχυμένο με ειδικά πολυμερικά συστατικά που δημιουργεί μια απόλυτα στεγανή, ελαστική και εύκαμπτη μεμβράνη υψηλών αντοχών. Προστατεύει τις κατασκευές κτιρίων έναντι υγρασίας του εδάφους, επιφανειακής ή ανερχόμενης υγρασίας και νερού υπό πίεση. Είναι ανθεκτικό στον παγετό, έχει πολύ καλή ικανότητα διαπνοής (υδρατμοπερατό) και δεν διαβρώνει τον οπλισμό του σκυροδέματος. Επίσης, έχει την δυνατότητα γεφύρωσης μικρορωγμών άριστη πρόσφυση στα διάφορα υποστρώματα.

Related projects